Saša Štebe ima 13 let delovnih izkušenj na kadrovskem področju, ki jih je pridobivala v domačih kot tudi tujih multinacionalnih podjetjih. V svoji karieri se je razvila preko kadrovskega specialista v vodjo kadrovske službe in je bila odgovorna za zaposlene v državah regije Adriatik. Izkušnje je pridobivala na področju farmacevtske, avtomobilske, bančne in proizvodne industrije.

 

Saša se je pridružila Amrop ekipi v septembru 2016 kot Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov za Adriatik regijo. Njena primarna naloga je presoja vodstvenih kompetenc in razvoj kadrov.

 

Preden se je pridružila Amropu, je delala kot vodja kadrovske službe v zasebnem podjetju, kjer je bila zadolžena za vzpostavitev strateško-operativnih kadrovskih procesov. Več let je delala v največji bančni skupini v Adriatik regiji, kjer je bila odgovorna za oceno in razvoj vodstvenih kompetenc. Poleg tega je pomagala uvesti nekatere strateške HR procese, npr. kompetenčni model, upravljanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja, kalibracija talentov, načrtovanje nasledstev ter načrtovanje kariere in razvoja zaposlenih.V vseh svojih vlogah se je Saša osredotočala na izgradnjo organizacijske kulture visoke učinkovitosti, dvig ugleda kadrovskega področja kot notranje službe in na to, da kadrovska služba postane pravi poslovni partner vsem ravnem upravljanja. Prav tako je vodila postopek revizije za certifikat „Top Employer“, ki dokazuje odličnost delodajalca v kadrovskih praksah in pogojih zaposlenih.

 

Saša je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je dodiplomski študij psihologije nadgradila z magistrskim študijem klinične psihologije. Kasneje je zaključila tudi Executive MBA študij na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu.

 

Sašin materni jezik je slovenščina, tekoče govori angleški, hrvaški in srbski, pasivno pa francoski in latinski jezik.

 

Saša je podpredsednica Slovenske kadrovske zveze, aktivna predavateljica, moderatorka, poslovni coach ter avtorica kolumn na temo vodenja v The Slovenian Times.