Specifikacija tražene pozicije je pripremna faza i uključuje detaljnu procjenu klijentovih potreba i profil slobodnog radnog mjesta. Ključne informacije koje dobijemo iz analize dopunjavaju se našim znanjem o tvrtci i njenoj trenutnoj poziciji na tržištu, te integriraju u proces traženja. U suradnji s klijentom usaglašavamo metode traženja, korištenje različitih instrumenata i upotrebu medija.

 

Na osnovu osnovi tih informacija i stvarnog poznavanja medija oblikujemo oglas, koji je u pravilu objavljen u tiskanim medijima, kao i na našim web stranicama. Oglas je pažljivo kreiran tako da privuče pažnju širokog kruga potencijalnih kandidata u najkraćem mogućem roku.(bez obzira na industriju ili sektor). Profesionalni koncept oglasa i sam tekst, izgled oglasa i reputacija Amrop konzultantske kuće igraju važnu ulogu u uspješnom popunjavanju tražene pozicije.

 

procesu selekcije filtriramo pristigle aplikacije i također pretražujemo našu bazu kandidata u potrazi za odgovarajućim profilom. Tijekom dugogodišnjeg rada napravili smo bazu koja sadrži više od 3.000 kandidata rukovodećeg ili usko specijaliziranog profesionalnog profila. Našu bazu kandidata stalno nadopunjujemo i unapređujemo. Odgovarajući kandidati se potom kontaktiraju i pozivaju na razgovore. Shodno tome, u direktnim razgovorima s kandidatima procjenjujemo i analiziramo njihova profesionalna, društvena znanja i vještine, razmatramo njihove poslovne uspjehe i dostignuća u karijeri i analiziramo njihovu motivaciju i profil ličnosti. Ovako dobivene informacije sažeto iznosimo u detaljnim povjerljivim izvještajima o kandidatu i sastavljamo završnu listu kandidata za klijenta. Kandidati mogu biti na finalnoj listi samo u slučaju da smo uvjereni da njihova znanja, vještine, iskustvo i karakter odgovaraju potrebama našeg klijenta.

 

Predstavljanje kandidata klijentu počinje sa prosljeđivanjem završne liste kandidata i detaljnog izvještaja za svakog kandidata s finalne liste. Nakon toga organiziramo razgovore između kandidata i klijenta. Po zahtjevu klijenta naši predstavnici također mogu biti nazočni razgovorima. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima, s našim klijentom detaljno razgovaramo o predstavljenim kandidatima, ocjenjujemo ih i zajedno izradimo listu najboljih kandidata. Uz suglasnost najbolje ocjenjenih kandidata provjeravamo njihove reference.

 

završnoj fazi osiguravamo podršku našim klijentima u pregovorima oko potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom. I kandidati i klijenti mogu se osloniti na naše iskustvo i poznavanje tržišta ljudskih resursa u svakoj fazi pregovora oko potpisivanja ugovora. Po potpisivanju ugovora naši konzultanti održavaju redovan kontakt sa klijentom i kandidatom, kako bi bili sigurni da se kandidat što uspješnije integrira u novo radno okruženje.