Procjena potreba je pripremna faza i uključuje detaljnu procjenu klijentovih potreba, kao i podroban profil tražene pozicije, odgovornost i ciljeve, te njene glavne dužnosti. Ponekad sadrži i traženo iskustvo, kvalifikacije i kompetencije koje su potrebne za kvalitetno obavljanje tražene pozicije. Sve informacije, koje dolaze iz takve analize, dopunjavamo vlastitim saznanjima o trenutnoj poziciji naručitelja na tržištu i sve to zajedno integriramo u proces traženja. Na osnovu ovih informacija definiramo ciljane sektore poslovanja, kompanije i kandidate. Ovakva analiza predstavlja osnovu i ključni je element za uspješno izvršenje zadatka.

 

U fazi traženja kandidata pažljivo istražujemo tržište i uz identifikaciju ciljanih kompanija i pojedinaca pripremamo dodatne informacije o samom potencijalu tržišta ljudskih resursa za potrebe našeg klijenta. Po završetku faze traženja kandidata, pripremamo preliminarnu listu kandidata koju predstavljamo klijentu i po potrebi je usaglašavamo zajedno s klijentom.

 

Pri selekciji finalnih kandidata, kontaktiramo potencijalne kandidate u potpunoj diskreciji s ciljem da ih informiramo o poziciji i dobijemo povratnu informaciju postoji li interes s njihove strane za daljnje razgovore. Na tom zahtjevnom selekcijskom razgovoru s kandidatima provjeravamo kandidatove akademske kvalifikacije, procjenjujemo i analiziramo njihova profesionalna i društvena znanja i vještine, razmatramo njihove dosadašnje poslovne uspjehe i dostignuća u karijeri, analiziramo njihovu motivaciju za traženu poziciju i profil ličnosti. Ove informacije sumiramo u detaljnim povjerljivim izvještajima o kandidatu i sastavljamo finalnu listu kandidata koju šaljemo klijentu. Kandidati mogu biti na finalnoj listi samo u slučaju da smo uvjereni da njihova znanja, vještine, iskustvo i karakter odgovaraju potrebama našeg klijenta.

 

Predstavljanje kandidata klijentu počinje slanjem finalne liste kandidata i detaljnog izvještaja za svakog kandidata sa finalne liste. Nakon toga organiziramo razgovore između kandidata i klijenta. Po zahtjevu klijenta naši predstavnici mogu sudjelovati na razgovorima. Nakon obavljenih razgovora sa kandidatima, s našim klijentom detaljno razgovaramo o predstavljenim kandidatima, ocjenjujemo ih i zajedno izrađujemo listu najboljih kandidata. Uz saglasnost najbolje ocijenjenih kandidata provjeravamo njihove reference.

 

završnoj fazi osiguravamo podršku našim klijentima u pregovorima oko potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom, ukoliko je to potrebno. Kandidati i klijenti mogu se osloniti na naše iskustvo i poznavanje tržišta u svakoj fazi pregovora oko potpisivanja ugovora. Po potpisivanju ugovora naši konzultatni održavaju redovan kontakt s klijentom i kandidatom kako bi bili sigurni da se kandidat što uspješnije integrirao u novo radno okruženje.