(A)  Uvodno

 

Ova Pravila donosi trgovačko društvo  AMROP d.o.o. iz Zagreba (u nastavku: „AMROP d.o.o. Zagreb“, „mi“ ili „nas“), i upućuju se pojedincima izvan naše organizacije s kojima međusobno djelujemo / surađujemo, uključujući (ali ne ograničavajući se na), Kandidate, Sudionike i Izvore (zajedno „vi“). Definirani pojmovi koji se upotrebljavaju u ovim Pravilima su obrazloženi niže u Odjeljku (O).

 

U svrhu ovih Pravila, AMROP d.o.o. Zagreb je Voditelj obrade. Kontaktni podaci su dani niže u Odjeljku (N).

 

Ova Pravila mogu se izmijeniti i dopuniti ili ažurirati s vremena na vrijeme kako bi odrazila promjene u odnosu na Obradu osobnih podataka, ili promjene u primjenjivim zakonima. Potičemo vas da pažljivo pročitate ova Pravila, i da redovno provjerite ovu stranicu kako biste proučili sve promjene koje bismo mogli provesti u skladu s Pravilima privatnosti vanjskih korisnika.

 

(B)  Obrada vaših osobnih podataka

 

Prikupljamo osobne podatke o vama, kao što su vaše ime i prezime, adresa i kontaktni podaci. Primjeri izvora iz kojih prikupljamo osobne podatke su sljedeći:

 • Dobijemo vaše osobne podatke kada ih vi nama dostavite (npr. kada nas kontaktirate putem elektronske pošte ili telefonom, kada vršimo usmeni intervju s Vama ili na neki drugi način).    
 • Prikupljamo vaše osobne podatke pri redovnom tijeku održavanja odnosa s vama (npr. kada nudimo da vas povežemo s našim Klijentima, tada možemo prikupiti vaše Osobne podatke koji se odnose na takve prilike s Klijentima, kao što je na primjer vaš životopis).   
 • Primamo vaše osobne podatke koje ste dali  drugim  članovima Amropove grupacije, ukoliko ih ti članovi nama dostave.    
 • Prikupljamo osobne podatke koje ste vi odlučili javno objaviti, što uključuje i društvene mreže i ostale javne medije (npr. prikupljamo informacije s vašeg profila na društvenim mrežama).    
 • Primamo podatke o vama od trećih osoba (npr. prijašnji zaposlenici; osobe iz reference).   
 • Uz vašu prethodnu izričitu pisanu suglasnost, vršimo provjeru informacija o vama, u skladu sa zaštitama koje primjenjivi zakoni nalažu / propisuju.   
 • Prikupljamo osobne podatke kada posjetite bilo koje Amropove internetske stranice („Stranice“) ili upotrebljavate bilo koje funkcije i resurse dostupne na stranicama. Pri posjeti Stranica, vaš uređaj i preglednik će automatski otkriti određene informacije (kao što su vrsta uređaja, operativni sustav, vrsta preglednika, postavke u pregledniku, IP adresa, jezične postavke, datum i vrijeme pri pristupanju Stranicama i ostale informacije o tehničkim komunikacijama), od kojih neki predstavljaju osobne podatke.

 

Osobne podatke o drugima koje nam vi dajete: U nekim okolnostima, vi nama dajete Osobne podatke o drugima. Na primjer, možda se predstavljate kao Izvor i dajete komentare o nekom Kandidatu ili Sudioniku. Kad god nam dajete takve osobne podatke, mi se oslanjamo da imate zakonsku osnovu za davanje tih osobnih podataka nama, i da ste se pridržavali primjenjivih zakona i uvjeta ovih Pravila. Ukoliko niste u mogućnosti to činiti, molim vas da se suzdržavate od prosljeđivanja osobnih podataka trećih strana nama.

 

Relevantni osobni podaci: Kategorije osobnih podataka o vama koje obrađujemo uključuju:   

 • Osobne informacije: ime i prezime; preferirano ime; spol; datum rođenja / dob; nacionalnost; fotografija; bračno stanje; funkcija na radnom mjestu; poslodavac; odjel; plaća i informacije o nagradama; broj putovnice (ako se primjenjuje); broj vize (ako se primjenjuje); autorizacijski broj za rad (ako se primjenjuje).    
 • Kontaktne informacije: adresa stanovanja; adresa radnog mjesta; kučni telefonski broj; telefonski broj radnog mjesta; telefonski broj poslovnog mobitela; telefonski broj osobnog mobitela; adresa elektronske pošte na poslu; adresa osobne elektronske pošte; Skype ili bilo koji drugi identifikacijski broj komunikacijskog alata; i informacije o profilu na društvenim medijima / mrežama.   
 • Evidencija zaposlenja: datumi i informacije o trenutnom i prijašnjim radnim mjestima; informacije o trenutnom i prijašnjim poslodavcima; datumi zaposlenja; funkcije na radnom mjestu; specifično iskustvo; informacije o svim stegovnim postupcima ili sličnim  slučajevima na poslu.   
 • Informacije o referencama: informacije o osobama koje su dale reference, uključujući i vaš odnos s tim osobama, te period poznavanja / suradnje.    
 • Provjera dostavljenih osobnih informacija: informacije koje se otkriju pri takvim provjerama a provedene u skladu s primjenjivim zakonima i pod uvjetom da ste prethodno dali izričitu pisanu suglasnost, uključujući i informacije o prijašnjima zaposlenjima, informacije o stanovanju i provjere o nekažnjavanju.   
 • Stavovi i mišljenja: vaši stavovi o Kandidatima ili Sudionicima, ako se primjenjuju.

 

Zakonska osnova za obradu osobnih podataka: Pri obradi vaših osobnih podataka u svrhe navedene u ovim Pravilima, pridržavamo se jedne ili više zakonskih osnova:   

 • zaprimili smo prethodnu izričitu suglasnost (privolu) od vas za obradu (ova zakonska osnova se upotrebljava isključivo za obradu koji je potpuno dobrovoljna – ne upotrebljava se za obradu koja je bilo kako potrebna ili obvezna);   
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji ste sklopili s nama;   
 • obradu zahtijevaju primjenjivi zakoni;    
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili vaši ključni interesi ili ključni interesi druge fizičke osobe; ili   
 • imamo legitimni interes za provođenje obrade, pri čemu vaši interesi, temeljna prava ili sloboda ne prevladavaju. Ako se time pridržavamo zakonske osnove, naši legitimni interesi su: 

o  naš legitimni interes za naše poslovanje i upravljanje istim;

o  naš legitimni interes za promoviranje našeg poslovanja; 

o  naš legitimni interes za pružanje usluga našim Klijentima.

 

Obrađivanje vaših osjetljivih osobnih podataka: Ne namjeravamo prikupiti ili obraditi vaše osjetljive osobne podatke osim ako:   

 • obrada je potrebna ili dopuštena primjenjivim zakonom (npr. pridržavanje obveza za izvještavanje o različitosti);   
 • obrada je potrebna (i regulatorne vlasti to zahtijevaju) za otkrivanje ili sprječavanje kriminala;   
 • obrada je potrebna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava; ili   
 • Ako smo, u skladu s primjenjivim zakonima, dobili vašu prethodnu izričitu suglasnost (privolu) prije obrade vaših osjetljivih osobnih podataka (kao i gore, ova zakonska osnova se upotrebljava isključivo u odnosu na obradu koja je potpuno dobrovoljna – ne upotrebljava se za obradu koja je na bilo koji način potrebna ili obvezna).

 

Svrhe za koje ćemo obraditi vaše osobne podatke: Svrhe za koje ćemo obraditi osobne podatke, prema primjenjivima zakonima, su:    

 • Aktivnosti vezane za regrutiranje u ime Klijenata: regrutiranje; oglašavanje prilika Klijenata; pružanje usluga našim Klijentima; omogućavanje Klijentima da dobiju informaciju o tome koji Kandidati su zainteresirani za njihove prilike; održavanje zapisa i obavljanje provjera osobnih informacija.   
 • Konzultiranje oko vodstva: pružanje konzultantskih usluga za vodstvo Klijentima.   
 • Pružanje usluga vama: održavanje i funkcioniranje naše Internetske Stranice i pružanje usluga vama; prisustvovanje na sastancima s vama; prisustvovanje pri telefonskim razgovorima s vama; te komuniciranje s vama u vezi tih usluga.   
 • Naše stranice: djelovanje naših Stranica i upravljanje istima; pružanje sadržaja; prikazivanje oglašavanja i ostalih informacija; komunikacija i interakcija s vama putem naših Stranica.   
 • Edukacija i obuka: pružanje edukacije i obuke te pripreme za intervjue.   
 • Newsletteri i ostale marketinške komunikacije: komunikacija s vama bilo kojim putem (uključujući elektronskom poštom, telefonom, tekstualnim porukama, društvenim mrežama, postovima ili osobno), obavještavanje o novostima i mogućim prilikama za  koje ste možda zainteresirani.   
 • Ankete: Vaš angažman u svrhe dobivanja vaših stajališta o relevantnim pitanjima i temama.   
 • Poboljšanje naših usluga: utvrđivanje pitanja u vezi s postojećim uslugama; planiranje poboljšanja za postojeće usluge; osmišljavanje novih usluga.  
 • Planiranje za budućnost: planiranje nasljeđivanja poslovnog vodstva i organizacije, uključujući izradu proračuna.

 

(C)  Otkrivanje osobnih podataka trećima stranama

 

Možemo otkriti vaše osobne podatke ostalim članovima Amropove grupacije u legitimne poslovne svrhe (uključujući pružanje usluga vama i funkcioniranje naših Stranica), u skladu s primjenjivim zakonima. Možemo također i podijeliti agregatne demografske informacije s našim Klijentima, povjerenim podružnicama i oglašivačima u svrhe navedene u ovim Pravilima. Iako poduzimamo sva razumna nastojanja kako bismo osigurali da su te informacije anonimne, moguće je uključivanje manjih količina vaših osobnih podataka.

 

Nadalje, otkrivamo vaše osobne podatke:

    

 • zakonskim i regulatornim vlastima, po zahtjevu, ili u svrhe izvještavanja aktualnog ili mogućeg kršenja primjenjivog zakona ili uredbe;   
 • našim Klijentima u svrhe pružanja usluga tim Klijentima, u skladu s odredbama ovih Pravila;   
 • računovođama, revizorima, pravnicima ili ostalim vanjskim stručnim savjetnicima za Amropovu mrežu partnerstva, sukladno obvezujućim ugovornim obvezama povjerljivosti;   
 • izvršiteljima obrade (kao što su pružatelji usluga za provjeru osobnih informacija), locirani bilo gdje u svijetu, a prema zahtjevima navedenim niže u ovom Odjeljku (C);   
 • tijelima javne vlasti u skladu sa pozitivnim propisima i na temelju adekvatnih odluka tih tijela javne vlasti;    
 • tijelima javne vlasti  u svrhu prevencije, istraživanja, otkrivanja kaznenih djela te progona zbog istih ili izvršenja kazni za kaznena djela, što uključuje i zaštitu od ugrožavanja protiv javne sigurnosti i sprječavanje istih;   
 • naše Stranice mogu upotrijebiti dodatke („plugin“) ili sadržaj treće strane (npr. Facebook, Twitter, Google+ i LinkedIn). Ako se odlučite stupiti u interakciju s bilo kojim dodatkom ili sadržajem, moguće je da će se vaši osobni podaci podijeliti relevantnoj trećoj strani.

 

Ako angažiramo izvršitelja obrade treće strane za obradu vaših osobnih podataka, izvršitelj obrade je uvjetovan ugovornim obvezama, tako da: (i) isključivo obrađuje osobne podatke u skladu s našim prethodnim pisanim uputama; i (ii) provodi mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka.

 

(D)  Međunarodni prijenos osobnih podataka

 

Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, moguće je da će biti potreba prenijeti vaše osobne podatke drugim subjektima unutar mreže Amropovog partnerstva, i trećim stranama kako je navedeno u gorenjem Odjeljku (C), u svrhe navedene u ovim Pravilima. Iz toga razloga, moguće je da ćemo prenijeti vaše osobne podatke drugim državama koje imaju drugačije zakone i zahtjeve za zaštitu podataka od onih koji se primjenjuju u državi u kojoj se nalazite. Naročito, vaši osobni podaci mogu se otkriti drugim članovima Amropove mreže partnerstva u odgovarajućoj mjeri i u vezi s prilikama s Klijentima a za koje ste vi Kandidat, ili bilo kojim Uslugama vodstva u kojemu ste vi sudionik. 

 

Tamo gdje prenosimo vaše osobne podatke drugim državama, to činimo na temelju Standardnih ugovornih klauzula. Možete zatražiti primjerak naših Standardnih ugovornih klauzula koristeći kontaktne informacije navedene dolje u Odjeljku (N). 

 

(E)  Sigurnost podataka

 

Kontinuirano provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. To se očituje i na način da se posebna pažnja posvećuje pitanjima količine prikupljenih osobnih podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti.

 

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. To se prije svega ostvaruje kontinuiranim praćenjem pohranjenih osobnih podataka, obradom samo u najnužnijem opsegu i čuvanjem osobnih podataka samo koliko je nužno da bi se ostvarila svrha obrade.

 

Poduzimamo mjere kako bi osigurali da svaki pojedinac koji djeluje pod našom odgovornošću, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema našim uputama i nadzorom, odnosno pod nadzorom odgovorne osobe. 

 

Ovlaštena osoba voditelja obrade, njezin zakonski zastupnik, odgovorna je i nadzire sigurnost i pouzdanost sustava pohrane i obrade osobnih podataka.  

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka informira i savjetuje voditelja obrade  i zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka te prati kako se poštuje Opća uredba o zaštiti podataka, podiže svijest i osposobljava zaposlenike.

 

(F)  Točnosti podataka

                                                         

Vaši osobni podaci koje obrađujemo će se držati točnima i prema potrebi ažuriranima. Poduzimamo sve razumne radnje kako bismo osigurali da:  

 • Vaši osobni podaci koje obrađujemo su točni i prema potrebi ažurirani;   
 • svi vaši osobni podaci koje obrađujemo, a koji su netočni (s obzirom na svrhe za koje su obrađeni) se brišu ili ispravljaju bez odgode.

S vremena na vrijeme bismo mogli od vas zatražiti da potvrdite točnost vaših osobnih podataka.

 

Od pojedinaca koji nam dostavljaju osobne podatke se očekuje da jamče točnost i vjerodostojnost prenesenih podataka na razuman način.

 

(G)  Smanjenje količine podataka

                                                        

Poduzimamo sve razumne radnje kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci koje obrađujemo ograničeni na osobne podatke koji su razumno potrebni u svrhu navedenu u ovim Pravilima. 

 

(H)  Rok čuvanja osobnih podataka

 

Zadržat ćemo kopije vaših osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju samo za ono razdoblje koje je potrebno u svrhe navedene u ovim Pravilima, osim ako se zakonom ne dopušta drugačije i zahtijeva dulje razdoblje zadržavanja podataka.

 

Kriteriji za utvrđivanje vremenskog trajanja za koje ćemo zadržavati vaše osobne podatke su  primjerenost, relevantnost i ograničenje na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se podaci obrađuju.

 

(I)    Vaša zakonska prava

 

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i primjenjivim zakonima, moguće je da ostvarite određena prava u smislu obrade osobnih podataka, a što uključuje:   

 • pravo zatražiti pristup vašim osobnim podacima ili kopijama istih koje odrađujemo;   
 • pravo zatražiti ispravak svih netočnosti u vašim osobnim podacima;   
 • pravo zatražiti, na legitimnim osnovama:

o   brisanje vaših osobnih podataka koje obrađujemo; 

o   ograničenje obrade vaših osobnih podataka koje obrađujemo    

 • pravo uložiti prigovor na legitimnim osnovama protiv obrade vaših osobnih podataka;   
 • pravo da se vaši osobni podaci prenesu na drugog Voditelja obrade, u mjeri u kojoj se to primjenjuje;   
 • ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše suglasnosti (privole), pravo opozvati danu suglasnost (privolu);    
 • pravo uložiti prigovor u vezi obrade vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka;   
 • pravo protiviti se profiliranju ako su ispunjeni uvjeti za takvu izjavu. 

 

Za ostvarivanje jednog ili više ovih prava, ili prosljeđivanje upita o ovim pravima ili bilo kojoj odredbi iz ovih Pravila, ili o našoj obradi vaših osobnih podataka, molim da upotrijebite kontaktne informacije navedene dolje u Odjeljku (M).

 

(J)  Kolačići

 

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se postavlja na vašem uređaju pri posjeti internetskim stranicama (uključujući i naše Stranice). Bilježi informacije o vašem uređaju, pregledniku, i u nekim slučajevima, preferencijama i ponašanju kada pregledavate stranice.

 

Vlasnik domene, nakladnik i urednik navedene Internetske stranice je trgovačko društvo Amrop Adria iz Slovenije, Ljubljana, Prešernova cesta 5 te je to društvo odgovorno za sav sadržaj i aktivnosti vezane uz nju.

 

Pravila kolačića

 

(K)  Uvjeti korištenja

 

Svako korištenje naših Stranica je uvjetovano našim Pravilima o zašiti privatnosti i kolačićima.

 

(L)  Vaše obveze

 

Ako i ukoliko ste Kandidat ili Sudionik, mi se pouzdajemo u to da nam dostavite kompletne i točne osobne podatke o vama, kako bismo pružali odgovarajuće usluge vama i našim Klijentima.

 

Ako i ukoliko ste Izvor, mi se pouzdajemo da ste u zakonskoj mogućnosti otkriti nam osobne podatke, kako je navedeno u ovim Pravilima.

 

(M)  Postupak u slučajevima zloupotrebe osobnih podataka ili kršenja zaštite istih

 

U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje.

 

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavješćivanjem ispitanika opisuje se priroda povrede osobnih podataka uporabom jasnog i jednostavnog jezika te ono sadržava odgovarajuće informacije o imenu i kontaktu službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija, opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka, opis mjera koje je voditelj obrade poduzeo.

 

(N)  Kontaktne informacije

 

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili brige o informacijama u ovim Pravilima, ili bilo koja druga pitanja u vezi obrade osobnih podataka od strane AMROP d.o.o. Zagreb, molimo da kontaktirate

 

Tia Ilić, Voditelj ureda

Amrop d.o.o. iz Zagreba, Šenoina ulica 10, 10000 Zagreb, Hrvatska 

T +385 1 484 0112   

M +385 99 744 3213 

...

 

(O)  Definicije   

 

 • „Kandidat“je ispitanik koje je kandidat ili potencijalni kandidat za radno mjesto kod Klijenta.   
 • „Klijent“je ugovorna stranka Amropa ili bilo kojeg drugoga člana Amropove mreže.   
 • „Voditelj obrade “je subjekt koji određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.   
 • „Nadzorno tijelo”je neovisno tijelo javne vlasti čija je zakonska zadaća nadgledati pridržavanje primjenjivih zakona o zaštiti podataka. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka.   
 • „Ocjenjivanje vodstva“je svaka usluga ocjenjivanja vodstva (uključujući ali ne ograničavajući se na svaki audit upravljanja, pružanje konzultantskih usluga vodstvu, obuka, razvoj tima, analiza učinkovitosti tima ili planiranje nasljeđivanja u vodstvu) koje pruža Voditelj obrade Klijentu u svrhu ocjenjivanja potencijala vodstva unutar vlastitog kadra ili ostalih pojedinaca koje odabire Klijent.   
 • „Sudionik“je svaki pojedinac koji sudjeluje u Ocjenjivanju vodstva.   
 • „Osobni podaci“su  svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedincPrimjer osobnih podataka koje obrađujemo navedeni su gore u Odjeljku (B).   
 • „Osoblje“je bilo koji trenutni, prijašnji ili potencijalni zaposlenik, konzultant, privremeni radnik, pripravnik, ili zaposlenik koji nije zaposlen na neodređeno, izvođač ili drugo osoblje.    
 • „Obrada, znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.    
 • “Izvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.    
 • „Osjetljivi osobni podaci“su osobni podaci o rasi ili etnicitetu, političkim stavovima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom i duševnom zdravlju, spolnom životu, aktualnim ili navodnim kaznenim dijelima ili kaznama, nacionalnom identifikacijskom broju, ili svim ostalim informacijama za koje se smatra da su osjetljivi sukladno primjenjivim zakonima.   
 • „Izvor“je svaka osoba koja iznese svoje stajalište ili mišljenje u vezi osobina nekog Kandidata ili Sudionika u bilo koje svrhe, što uključuje ali ne ograničava se na prikladnost Kandidata ili Sudionika za određenu ulogu.