Usmjereni na kontekst

Highly skilled and experienced in dealing with senior executives and conducting nuanced conversations, Amrop's Researchers are trained to look beyond the essential job criteria to identify the so-called 'softer' skills and personal attributes that lead to a closer fit and to an appointment best positioned to shape sustainable success. Amrop Researchers are thoroughly briefed on each assignment and can speak with authority about it, working across the full recruitment process to ensure the best executive hire. They are fully briefed on your organizational context: its strategy, its products, services, market position and culture.

Vrlo vješti i iskustveni u odnosima s voditeljima i višim rukovodstvom te vođenju složenih razgovara, Istraživači Amropa su obučeni da gledaju dalje od samih bitnih kriterija posla kako bi utvrdili takozvane „mekanije“ vještine („softer skills“) i osobne atribute koji vode do bliže prikladnosti te imenovanja koje najbolje odgovara stvaranju budućeg uspjeha. Istraživači Amropa su podrobno informirani o svakom zadanom zadatku i mogu o tome govoriti s autoritetom te djelovati kroz cjelokupni postupak regrutiranja kako bi osigurali zapošljavanje najboljeg rukovodećeg osoblja. U potpunosti su informirani o vašem organizacijskom kontekstu: strategiji, proizvodima, uslugama, tržišnoj poziciji i kulturi.

Istraživači Amropa imaju pristup nizu pažljivo odabranih digitalnih alata i tehnika, što će osigurati da istražimo sve mogućnosti u potrazi za najboljim talentom rukovodećeg osoblja.

 

Trajno obrazovanje

Svaki Istraživač prolazi kroz trajnu edukaciju i razvoj na Amrop sveučilištu, s posebno izrađenim programima za učenje lice-u-lice i online, a što je odraz spoja znanja lokalnog tržišta i globalnih kretanja pri zapošljavanju, time da se pridržava najviših globalnih standarda izvrsnosti i etike. Naše kontinuirano i uključivo ulaganje u razvoj naših Istraživača, jednih od najvećih u našoj branši, osigurava da su naši timovi za regrutiranje na prvoj liniji osposobljeni za razumijevanje jedinstvenog konteksta svake potrage.