Amrop University designs, delivers and supports a range of professional development initiatives, addressing the learning needs of our teams around the world in the domains of executive recruitment, board and leadership services. A blend of methodologies is deployed, from online workshops and cross-border mentoring, to onsite global learning events, connecting learning across our partnership.

 

Amrop sveučilište osmišljava, isporučuje i podržava raspon profesionalnih razvojnih inicijativa, ispunjava potrebe za učenjem kod naših timova diljem svijeta na području regrutiranja rukovodećeg osoblja i menadžmenta te pružanja usluga upravama i usluga rukovodstva. Koristi se kombinacijom metodologija, od online radionica do prekograničnog mentorstva, od globalnih evenata za učenje na licu mjesta do povezivanja učenja kroz naše globalno partnerstvo.

 

Amropov sastanak na sveučilišnom kampusu

 

Kvaliteta i opredjeljenje Amropovih istraživača i vanjskih suradnika je nužni čimbenik izvanrednih usluga. Godišnji sastanak na sveučilišnom kampusu povezuje kolege iz cijeloga svijeta u jedan živi, interaktivni forum te je temelj tajnog profesionalnog razvoja naših istraživačkih timova. Kombinacijom formalnog učenja koje nude naši vanjski stručnjaci i razmjenom iskustva, Amropovi istraživači i vanjski suradnici prednjače u najboljoj praksi i inovacijama na tom području, te pomažu klijentima i kandidatima da donesu odluke djelotvorno, učinkovito i održivo.

 

Hyper otok

 

Hyper otok je digitalna kreativna poslovna škola s naglaskom na konzultantskim uslugama koja specijalizira u obuci u stvarnom svijetu koristeći digitalne tehnologije. Amropovo uzbudljivo partnerstvo s Hyper otokom pruža transformacijsko digitalno učenje koje je ključno za osposobljavanje naše organizacije za Ono što dolazi. Osigurava se kroz niz inovacijskih radionica licem-u-lice, programe za uprave i suradnju oko inspirativnog vodstva. Hyper otok je Amropov vrhunski program za učenje i razvoj.

 

Naša suradnja s Hyper otokom pomaže učvrstiti našu globalnu kulturu inovacija koja gleda prema naprijed na svim razinama organizacije.

 

IMD  

 

Amropovo trajno partnerstvo s Poslovnom školom IMD nudi jaki akademski temelj za nastavak razvoja višeg rukovodstva kod Amropovih Partnera i Konzultanata. Pruža se putem višednevnog okupljanja licem-u-lice na kampusu IMD u Lausanne, Švicarskoj, kao i predavanja i seminara na našim globalnim i regionalnim okupljanjima. Profesori IMD-a su motor istraživanja i učenja u stvarnom svijetu kroz niz poslovnih tema.

 

Naš temeljni Program pouzdanih savjetnika („Trusted Advisor Program“) je prilagođen višemodalni program koji istražuje sadržaj, vještine i ponašanje potrebne za rad s klijentima na sveobuhvatan način i koji odgovara na njihove dugoročne strateške izazove.

U međuvremenu, „Dobrodošli u pilotsku kabinu“ („Welcome to the Flight Desk“) je globalni studij koji je proveo Amrop i IMD a koji istražuje ljudsku dimenziju globaliziranja poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (mid-cap companies).