ETIKA: moralna načela koja uređuju ponašanje

 

Poslujemo na transparentan, iskren i pouzdan način. Mi:

 

 • predstavljamo jasne, pravične i konkurentne prijedloge Klijentima i Kandidatima
 • nastojimo provjeriti istinitost izjava koje se odnose na zadatke (Klijenti i Kandidati)
 • poduzimamo sve mjere radi izbjegavanja sukoba interesa
 • pridržavamo se sporazuma zabrana zaposlenja iz vlastitih redova
 • suzdržavamo se od istovremenog predstavljanja Kandidata u više od jedne organizacije
 • suzdržavamo se pristupanju zaposlenom Kandidatu radi prilika izvan organizacije Klijenta
 • opredjeljujemo se za najstroži oblik povjerljivosti u našem poslovnom ponašanju, poštujući sve zakone i načela o zaštiti podataka i privatnosti.

 

BRIGA: prikazivanje nježnosti i brige za druge.

 

Prikazujemo obzirnost i vrednujemo ljude kao pojedince. Mi: 

 

 • pouzdani smo savjetnici našim Klijentima te osiguravamo održanu, posebnu pažnju razinama rukovodećeg osoblja
 • naknadno pratimo radni učinak i zadovoljstvo Klijenata i Kandidata nakon zaposlenja
 • provodimo „promišljanje o postupcima“ u našim odnosima s drugima, čuvamo se predrasuda i pretpostavki prije donošenja zaključaka
 • stvaramo prostor za konstruktivno dijeljenje povratnih informacija: u odgovarajuće vrijeme i mjesto, te s pozitivnim unutarnjem stavom
 • provodimo edukaciju, obuku i mentorstvo s Amropovim Partnerima, Konzultantima, Istraživačima i Vanjskim suradnicima
 • podržavamo naše Amrop Kolege na sve moguće načine kako bi se osigurala dobrobit i uspjeh
 • pomažemo našim Amropovim Kolegama da razviju „sržnu izvrsnost“ u svom radu, poštujući svoje granice.

 

RADOZNALOST: jaka želja znati ili učiti

 

 Gledamo unaprijed i vježbamo mentalitet „istraživača“ u našem nastojanju za stjecanjem znanja. Mi:

 

 • pomažemo klijentima identificirati i pozicionirati transformativne voditelje s odgovornom vizijom, nagonom i ambicijom
 • provodimo pristup koji je usmjeren na kontekst; temeljen na potrebama poslovanja, tržišta i vodstva naših Klijenata
 • ulažemo u vlastito inspirativno vodstvo kako bi pratili potrebe Klijenata i Kandidata
 • sudjelujemo u Amropovim programima formalnog učenja i prijenosa novih znanja u naše interakcije s Klijentima i Kandidatima
 • otvoreni smo za međusobno neformalno učenje jedni od drugih, bez obzira na razinu vođenja, unutar Amropovih ureda i preko granice
 • aktivno želimo učiti o drugim kulturama, nacionalnim i organizacijskim te ih razumjeti.

 

AGILNOST: sposobnost da se brzo i jednostavno prilagodimo

 

Radimo suradnički, učinkovito i fleksibilno kako bismo ispunili potrebe unutarnjih i vanjskih sudionika. Mi: 

 

 • nudimo inovativna rješenja utemeljena na najboljoj praksi na području kritičnog vodstva
 • otvoreni smo i željni diskutirati o načinima na koje će naše znanje i iskustvo postati prednost za naše klijente
 • proaktivni smo i uvijek se brzo odazivamo
 • nastojimo evoluirati kao pojedinci i kao jedna organizacija
 • sposobni smo i željni izazvati naše ustaljena uvjerenja i pretpostavke
 • pomažemo jedni drugima da jedni drugima da pokušamo, ne uspijemo, naučimo i pokušamo ponovno.

 

IZVRSNOST: kvaliteta koja proizlazi iz izvrsnosti

 

 Obraćamo pažnju na postupke i rezultate. Mi:

 

 • poduzimamo sve mjere kako bismo osigurali trajnost Amropovih postupaka i alata
 • mjerimo Amropove postupke i prakse s najboljim i srodnim organizacijama
 • osiguravamo da  je razina kvalitete usklađena u svim Amropovim uredima
 • upozoravamo o svim pitanjima kvaliteta relevantnim sudionicima na proaktivan i pravovremen način
 • provjeravamo razine zadovoljstava kod Klijenata i Kandidata prema određenim ključnim događajima nekog zadatka
 • mijenjamo zaposlenog Kandidata koji odustane od postignutih uvjeta unutar dogovorenog vremenskog okvira te poštujemo dogovorene naknade.

 

UKLJUČIVOST: uključivanje u grupu ili strukturu:

 

Gajimo „demografsku različitost i različitost razmišljanja“. Mi:

 

 • provodimo objektivnost, provjeravamo znakove preferencijalnog tretmana ili isključivanja pojedinaca ili grupe
 • posjećujemo Klijente u paru kako bi se osigurala relevantna kombinacija stručnosti i perspektive
 • nastojimo predstaviti različit raspon Kandidata u smislu stajališta i demografije
 • investiramo u virtualne i fizičke platforme kako bismo dijelili znanje i stručnost kroz geografiju i kulturu
 • ugrađujemo različitost u Amropovu vlastitu politiku regrutiranja i razvoja
 • gradimo Amprove timove i radne skupine preko kulturalne granice
 • osiguravamo otvorenost i transparentnost kroz cijeli Amrop, izbjegavajući „zatvorene skupine“ ili elitizam.

 

Temeljno načelo

 

Na temelju Amropovog Kodeksa profesionalne prakse, stalno nastojimo djelovati u skladu s Amprovom globalnom misijom.

 

Oblikovanje održivog uspjeha kroz nadahnute voditelje

 

Za više informacije, molimo da nas kontaktirate.